KALDERO

from the Spanish word caldero


kaldero
pot, cauldron, kettle


isang kaldero
one pot


isang kaldero ng kanin
a pot of cooked rice


malaking kaldero
large pot


Kailangan ko ng kaldero.
I need a pot.