KAKAYAHAN

root word: kaya

kakayahan
ability, capacity, skills


kakayahang agrikultura

agricultural skill


kakayahang industriyal
industrial skill
 
 
kakayahang magamit ang kaalaman
ability to use (apply) knowledge


kakayahang magsalita sa wikang Filipino
ability to speak in the Filipino language


Nagdududa ka ba minsan sa kakayahan mo?
Do you sometimes doubt your ability?


May kakayahan tayong magtrabaho.
We have the ability to work.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!