KAKAYAHAN

root word: kaya

kakayahan
ability, capacity, skills


kakayahang agrikultura

agricultural skill


kakayahang industriyal
industrial skill


kakayahang magsalita sa wikang Filipino
ability to speak in the Filipino language


Nagdududa ka ba minsan sa kakayahan mo?
Do you sometimes doubt your ability?


May kakayahan tayong magtrabaho.
We have the ability to work.