KAHINA-HINALA

root word: hinala

hinala

suspicion

Ito ang hinala ko.
This is my suspicion.


kahina-hinala

suspicious; dubious

Kahina-hinala ang ginawa nila.
What they did was suspicious.

kahina-hinalang kilos
suspicious behavior