IYO

iyo
your, yours


ang iyong mukha
your face


ang iyong mga mata
your eyes


Ito ay iyo. Ito'y iyo.
This is yours.


A more colloquial way to say 'This is yours.' in Tagalog is Sa 'yo ito.
The word 'yo is short for iyo.


Sa iyo ba ito? = Sa 'yo ba 'to?
Is this yours?


Sa 'yo 'to.
This is yours. (The word 'to is short for ito.)


Dahil sa iyo.
Because of you.

Anong pagkain sa iyo?
What food for you?


The plural form of the Tagalog word iyo is inyo (yours).