ITAGO

root word: tago

itagò
to hide, keep


Itagò mo ito.
Hide this. / Keep this.


Itinago ko ang libro.
I hid the book.


Saan mo itinago ang pera?
Where did you hide the money?Para sa iyo ito.

This is for you.
= Keep this.


Hindi mo kailangang ibalik sa akin.
You don't need to return it to me.
= Keep it.

 Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!