IPIN


ipin

tooth, teeth


short for ngipin

 
 
The standard Tagalog word for tooth is ngipin,
but most Filipinos simply say ipin.


magagandang ipin
beautiful teeth


puting ipin
white teeth


dilaw na ipin
yellow teeth


Maganda ang ipin mo.
Your teeth are beautiful.


Nahihiya akong ngumiti kasi sungki-sungki ang ipin ko.
I'm embarrassed to smile because my teeth are crooked.


Related Tagalog words:

pangil
fang, tusk

nguya
chew


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!