IPIN

ipin
tooth, teeth

short for ngipin

The standard Tagalog word for tooth is ngipin,
but most Filipinos simply say ipin.


magandang ipin
beautiful teeth


puting ipin
white teeth


dilaw na ipin
yellow teeth


Maganda ang ipin mo.
Your teeth are beautiful.


Nahihiya akong ngumiti kasi sungki-sungki ang ipin ko.
I'm embarrassed to smile because my teeth are crooked.


Related Tagalog words:

pangil
fang, tusk

nguya
chew