IPAUBAYA

root word: ubaya

 
ipaubaya
to entrust, relinquish
 
 

ipaubaya sa langit
leave to heaven

Ipaubaya mo sa langit.
Leave it up to heaven.

 
Ipaubaya mo ito sa kanila.
Leave this for them to handle.
 
 
Ipaubaya mo sa susunod na saling-lahi.
Leave it to the next generation.


Ipinaubaya ko kay Ana.
I left it up to Ana.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!