ILOG

ilog
river


Ilog Pasig
Pasig River


Ilog Nilo
Nile River


Ilog-Hordan
Jordan River


kambal na ilog
twin rivers


sa malapit na ilog
in a nearby river


nalunod sa ilog
drowned in the river


Bawal maligo sa ilog na ito.
Swimming in this river is prohibited.


Ano ang ilog?
What is a river?


Ito ay isang mahabang anyo ng tubig na umaagos patungong dagat. 
It is a long body of water that flows towards the ocean.


Ano ang pinakamahabang ilog sa Pilipinas?
What is the longest river in the Philippines?


Ang Ilog Cagayan ang pinakamahabang ilog sa buong Pilipinas.
The Cagayan River is the longest river in the entire Philippines.