ILAN

Ilan?
How many?

Ilan ang kailangan mo?
How many do you need?

Ilan ang darating?
How many are coming?

Ilan sila?
How many are they (people)?


The word is conjugated as ilang when followed by a noun.

Ilang tao?
How many persons?

Ilang taon ka na?
How old are you?

Ilang taon na po kayo?
How old are you?
(to someone older)

Ilang beses kang kumain?
How many times did you eat?

Ilang beses ko nang sinabi sa iyo...
I've told you several times...

Kailangan ko ng ilang kotse.
I need several cars.

ilan
few, some, how many

Iilan lang ang dumating.
Just a few came.


hindi iilan
not just a few

Hindi lang iilang tao ang maapektuhan nito.
Not just a few people will be affected by this.