IKINAMATAY

root word: patay
ikinamatay
cause of death

Anong ikinamatay niya?
What did she/he die of?

Atake sa puso ang ikinamatay niya.
He/She died of a heart attack.

Hindi pa rin alam ng pulis kung anong ikinamatay ng pangulo.
The police still don't know what the president's cause of death is.


pagkamatay
death, way of dying

Sa pagkamatay ni Cory
On the death of Cory

Sino ang kasangkot sa pagkamatay nila?
Who is involved in their deaths?

Nakakaduda ang pagkamatay ng bata.
The way the child died was suspicious.