HINDOT

This is not a word used in polite conversation.

 


hindot
casual sex act, copulation


hindot na magnanakaw
frickin' thief


hindot na gago

frickin' idiot


Huwag mong kausapin ang mga hindot na 'yan.
Don't talk to the mof*ckers.Mga hindot na baboy kayo! Mga baboy!
You're frickin' pigs! Pigs!Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!