HILIK

 
hilik
snore


humilik
to snore

paghilik
snoring


Ano ang remedyo sa paghilik?
What's the remedy for snoring?


gamot para sa hilik
medicine for snoring
= treatment for snoring


Humihilik ka ba?
Do you snore?


Humihilik ba ang asawa mo 'pag natutulog?
Does your spouse snore when she/he sleeps?


Namamana ba ang hilik?
Can snoring be inherited?


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!