HIKAB

 
hikab
yawn


humikab
to yawn


Humikab ako.
I yawn.


Gusto kong humikab.
I want to yawn.


Kapag humikab ka, takpan mo ang bibig mo.
When you yawn, cover your mouth.


Sometimes spelled as higab and humigab.


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!