HAPONES

from the Spanish word japonés

Hapones
Japanese


Tiinatawag na Hapones ang mga lalaking taga-Hapon.
Men from Japan are called Japanese.


Tiinatawag na Haponesa ang mga babaeng taga-Hapon.
Women from Japan are called Japanese.


Ang wika ng mga taga-Hapon ay tinatawag na Hapones.
The language of those from Japan is called Japanese.


Ano ang mga kontribusyon ng mga Hapones sa Pilipinas?
What contributions have the Japanese made to the Philippines?


* Magandang umaga. - おはよう。
* Magandang tanghali. - こんにちは。(正午頃)
* Magandang hapon. - こんにちは。(午後)
* Magandang gabi. - こんばんは。

* Kumusta ka? - お元気ですか?
* Paalam. - さようなら。

* Salamat. - ありがとう。
* Walang anuman. - どういたしまして。

* Pasensya ka na. - ごめんなさい。

* Tao po. - ごめんください。
* Nandito na ako. - ただいま。

タガログ語  = Tagalog language = wikang Tagalog