HAPON

hapon
afternoon


Magandang hapon!
Good afternoon!


maghapon
the whole day


hapunan
dinner


kahapon
yesterday


maghapunan
to have dinner


Biyernes ng hapon
Friday afternoon


tuwing Sabado ng hapon
every Saturday afternoon

 

Hapon
Japan

bansang Hapon
country of Japan