HAMBING

 
hambing
similar


hambingan (not as common as the next word)
comparison


paghahambing
comparison


ihambing
to contrast, to compare


Paghambingin mo ang dalawa.
Compare the two.


pahambing na pang-uri
comparative  adjective


pang-uring pahambing
comparative  adjective


Ano ang pahambing na pang-uri?
What is a comparative  adjective?


Ang pahambing na pang-uri ay nagpapahayag kung magkatulad o magkaiba ang kalagayan ng dalawang pangngalan o panghalip.

A comparative adjective expresses whether two nouns or pronouns are in a state that's the same or different.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!