HABANG

habang
while

habang nagbabasa ng sulat
while reading a letter

Nagbasa ako ng libro habang hinihintay ko si Ana.
I read a book while waiting for Ana.

* Habang may buhay, may pag-asa.
While there's life, there's hope.
(As long as you're alive, don't give up hope.)

habang buhay
while alive

Kunan mo ng litrato habang buhay pa ang ahas.
Take a picture while the snake is still alive.


habang-buhay
= habambuhay
lifelong