GUSALI

 
gusali
building


gusali
structure

 
 
mga gusali
buildings


sa loob ng nasunog na gusali
inside the burnt building


mataas na gusali
tall building


Ano ang pinakamataas na gusali?

What is the tallest building?


Gusaling Chrysler
Chrysler Building


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!