GINAWA

root word: gawa, meaning 'to do'

ginawa
did


Anong ginawa mo?
What did you do?

Wala akong ginawa.

I didn't do anything.


Ginawa mo na ba ang sinabi ko?

Have you done what I said?

Hindi ko nagawa.
I wasn't able to.


Sinong gumawa nito?
Who did this?

Ako ang gumawa nito.
I did this.