GINAGAWA

root word: gawa (to make, to do)
ginagawa
doing, making

Anong ginagawa mo? = Ano ang ginagawa mo?
Whatcha doin? = What are you doing?


May ginagawa ka ba?
Are you doing something?


Oo, may ginagawa ako ngayon. Bakit?
Yes, I'm doing something now. Why? 


ang ginagawa nila
what they are doing


Ano ba ang ginagawa nila?
So what are they doing?


Grabe ang ginagawa nila.
It's too much what they're doing.


ginagawang bahay
a house that's being built  / being used as a house


Ginagawa nilang tambayan ang simbahan.
They're using the church as a place to hang out at.


Ginagawa ko ang takdang-aralin na ibinigay ng guro.
I'm doing the assigned lesson that the teacher gave. (doing homework)