GAWA

gawa
to do, to make

Gawa ito sa Pilipinas.
This was made in the Philippines.


gawin
to do, perform, adapt, make

Anong gagawin mo?
What will you do?

Kailangan mo itong gawin.
You need to do this.


gumawa
to make, do, produce, form

Gumawa ka ng saranggola.
Make a kite.

isagawa
to put into effect

magagawa
able to be done

walang-gawa
"nothing doing" = unemployed, idle

Sinong may kagagawan nito?
Who is responsible for this?

See also ginagawa.