GAPANG

 
gapang
crawl
 
 

gumagapang
is crawling
 
 
Bakit gumagapang ang ahas?
Why does the snake crawl? 
 


gumapang
crawled


Gumapang akong pauwi.
I crawled home.  
 


ginapang
slang for "was raped"

Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!