GANDA

ganda, n
beauty, loveliness


kagandahan
beauty


likas na kagandahan
natural beauty


Ang iyong likas na ganda.
Your natural beauty.


Maganda ka talaga.
You're really beautiful. 


Ang ganda mo.
You're so beautiful. 


Gumaganda ka araw-araw.
You grow more beautiful everyday.


pagandahan
contest to see who is the most beautiful


Iyan ang gandang Pinay.
That is Filipina beauty.