GALIT

galit
angry


galit
anger


Nagalit ako.
I got mad.


Nagalit sila.
They got angry.


Galit ka ba?
Are you angry?


Alam kong galit ka.
I know you're angry.

Magagalit ako sa iyo.
I will be angry with you.


Huwag kang magalit.
Don't be mad.

Huwag kang magalit sa akin.
Don't be mad at me.

Huwag mong galitin si Pedro.
Don't make Pedro angry.


Nakakagalit talaga.
(The situation is) really making me angry.

pagalitan
to scold