DUWAG

duwag
coward

Mga duwag! 
Cowards!


Huwag kang duwag.
Don't be cowardly.


Huwag kang maging duwag.
Don't be  a coward.


karuwagan
cowardice


Ang kasalungat ng duwag ay matapang.
The opposite of cowardly is courageous.