DINASTIYA

from the Spanish dinastía, meaning 'dynasty'
 
 
 
dinastiya
dynasty
 

mga dinastiyang politikal
political dynasties


dinastiyang Tsino
Chinese dynasty

mga dinastiyang Tsino
Chinese dynasties


Dinastiyang Qin (221 BCE–206 BCE)
Qin Dynasty

Dinastiyang Han (206 BCE–220 CE)
Han Dynasty


Sino ang nagtatag ng Dinastiyang Yuan sa Tsina?
Who established the Yuan Dynasty in China?


Si Kublai Khan ang nagtatag ng Dinastiyang Yuan.
Kublai Khan established the Yuan Dynasty.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!