DAGAT

 
dagat
sea


anak ng dagat
child of the sea
 
 
mga karapatan sa dagat
maritime rights
 
 
 
tabing-dagat
seaside, oceanside

 

 

Ano ang dagat?
What is the sea?
 

Ang dagat ay isang malaking anyong tubig na mas maliit sa karagatan.
The sea is a large body of water that's smaller than an ocean.
 
 


karagatan
ocean


Karagatang Pasipiko
Pacific Ocean
 


Ano ang karagatan?
What is the ocean?


Ang karagatan ang pinakamalaking anyong tubig sa Daigdig.
The ocean is the largest body of water on Earth.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!