BULONG

 
bulong
  murmur, whisper


ibulong nang malakas
whisper loudly
= expose a secret
 
 
Malakas ang bulong sa sigaw. 
A whisper is louder than yelling.


Ibulong mo sa akin.
Whisper it to me.


Ibinulong ko sa kanya.
I whispered it to him/her.bulung-bulungan
whisperings, murmurings


bulong
magic incantation 


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!