BULOL

 

bulol
stammer

bulol
stammerer


Bulol siya.
He/She is a stammerer.


bulol na pagsasalita
stammering speech Nabulol ako sa niyerbos.
I stammered in nervousness.


Huminga ka para hindi ka mabulol.
Breathe so you won't stammer.