BIYERNES

from the Spanish word viernes

Biyernes
Friday


Biyernes Santo
Holy Friday, Good Friday
(the Friday before Easter Sunday)


ngayong Biyernes
this Friday

sa susunod na Biyernes
next Friday

nakaraang Biyernes
previous Friday

noong nakaraang Biyernes
last Friday


Biyernes ng gabi
Friday night/evening

Biyernes ng hapon
Friday afternoon

Biyernes ng umaga
Friday morning

Biyernes ng tanghali
Friday noon


Magkita tayo sa Biyernes.
Let's meet on Friday.