BINTANG


bintang
accusation


bintang
rash judgment


magbintang
to accuse of


mapagbintangan
to be accused ofpagbintangan
to accuse falselyNapagbintangan akong magnanakaw.
I was accused of being a thief.


Napagbintangan pa tuloy akong magnanakaw.
I ended up being accused of being a thief.


Masakit mapagbintangan nang ganoon lalo na't hindi totoo.
It hurts to be accused like that especially since it's not true.