BILANGIN

root word: bilang, meaning 'number'

bilangin
count

Bilangin mo ito.

Count this.

Binilang mo ba?
Did you count them?

Bibilangin ko mamaya.
I'll count them later.

Binilang mo na ba?
Have you counted them?

Hindi ko kayang bilangin. Sobrang dami.
I'm unable to count it. Too many.

Bilangin ang Bituin sa Langit
Count the Stars in Heaven