BAWAL

 
bawal
prohibited


bawal na pag-ibig
forbidden love


ipinagbabawal na gamot
illegal drugs


pagkalulong sa bawal na gamot
drug addiction


Bawal ito.
This is prohibited.


Bawal ang magtapon ng basura.
Throwing trash is prohibited.


Bawal umihi dito.
Urinating here is prohibited.


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!