BARKO

barko, n
ship


from the Spanish word barco


Ang barko ay nawala sa dagat.
The ship disappeared in the ocean.


barkong kulay puti
a ship colored white


Lumubog ang barko.
The ship sank.


Sumakay kami ng barko.
We rode on a ship.


Malaki ang barkong ito.
This ship is big.


Another Tagalog word for 'ship' is bapor, which originally referred to steamships.

The Tagalog word for 'boat' is bangka.