BARKO

from the Spanish barco
 
 
barko, n
ship
 
 
mga barko
ships


Ang barko ay nawala sa dagat.
The ship disappeared in the ocean.


barkong kulay puti
a ship colored white


Lumubog ang barko.
The ship sank.


Sumakay kami ng barko.
We rode on a ship.


Malaki ang barkong ito.
This ship is big.


Another Tagalog word for 'ship' is bapor, which originally referred to steamships.

The Tagalog word for 'boat' is bangka.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!