BANTAS

bantas
punctuation


mga bantas at pananda
punctuation marks


bantasan
to punctuate


binantasan
punctuated


Hindi binantasan sa hulihan.
Wasn't puncturated at the end.