BANSA

 
bansa
nation, state, country
 
 
sa bansang Tsina
in the country of China


bansang sinilangan
country where one was born


pambansa
national


pambansang kasuotan
national costume


pambansang puno
national tree


tulad ng ibang mauunlad na bansa sa daigdig
like other developed nations of the world
 
 
Inglatera
England


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!