BANSA

bansa
nation, state, country


bansang sinilangan
country where one was born


pambansa
national


pambansang kasuotan
national costume


pambansang puno
national tree


tulad ng ibang mauunlad na bansa sa daigdig
like other developed nations of the world