BANGON

 
 bangon
to arise, get up
 

Bumangon ka.
Arise.


Bumangon ka, Pinoy.
Arise, Filipino.


Babangon ako nang maaga bukas ng umaga.
I'll get up early tomorrow morning.
 

Bumangon ako nang maaga.
I rose early.


The Tagalog word for 'to wake up' is gising.


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!