BANGHAY

banghay
draft, outline, plot, project, plan


banghay

conjugation

pagbanghay
conjugation

maling banghay
wrong conjugation

maling pagbanghay
wrong conjugation

Binabanghay ang mga pandiwa.
Verbs are conjugated.

Banghayin ang salitang-ugat.
Conjugate the root word.


banghay aralin
lesson planAng banghay ay isa sa mga elemento ng nobela.
Plot is one of the elements of a novel.


SHORT WORDS

TWO LETTERS
at, ay, ba, ka, ko, dihama, mona
ni, ngnoopapo, sa, sito, uy, yo
 
THREE LETTERS
aba, ang, anoate, kaydin, daw, gat
pagrawrinsus, tao, yan, yun, canthe