BANGGA

bangga, v
collide, bang into, bump


bangga, n
car accident, collision, impactNabangga.
Was hit.


Nabangga ko ang kotse.
I hit the car.


Binangga niya ako.
He/She collided into me.


May banggaan doon.
There's a collision [likely a car accident] over there.


Nagkabanggaan sila.
They collided into each other.
[can be literal or metaphorical, in the case of opinions]


Misspelling: banga. Related Tagalog word: umpog