BALIK

balik
return

Balik sa dati. 
Back to normal.balikan
to go back for

Balikan mo ako.
Come back for me. bumalik
to return

Bumalik ka sa akin.
Come back to me.

Bumalik ka sa bahay.
Return home.ibalik
to return

Ibalik mo ang bote sa tindahan.
Return the bottle to the store. pabalikin
to have someone return

Pabalikin mo sa bahay si Antonio.
Have Anthony return  to the house. ipabalik
to have something sent back

magbalik
to return

magpapanumbalik
to restore

balik-aral
review (a lesson studied)pagbabalik
one's return

Hihintayin ko ang iyong pagbabalik.
I will wait for your return.

Maligayang Pagbalik. / Maligayang Pagbabalik.
Happy Return. = Welcome Back!