BALBAL

 
balbal
broken pieces of pottery or glass


balbal

vulgar word, slang expression



mga salitang kanto
words spoken on the street corner
(by hoodlums and lowlifes)



Ang pinakamababang antas ng wika ay balbal na mga salita.
The lowest class of language are vulgar words.


Buy a Tagalog Workbook

SUBSCRIBE TO UPDATES!