BALA

from the Spanish word bala


bala
bullet, pellet, slug


Natamaan siya ng bala sa balikat.
He was hit by a bullet in his shoulder.


bala-balahan
blank cartridge


pambala sa kanyon
cannon fodder (useless person)


Gawa na ang balang papatay sa iyo. (1988 movie)
The bullet that will kill you has been made.


A Chinese-derived Filipino word for 'bullet' is punglo.


Naubusan ng bala ang baril.
The gun ran out of bullets.