BAKIT

bakit
why


Bakit ako?
Why me?


Bakit ito?
Why this?


Bakit kaya?
I wonder why...


Bakit Kita Mahal
Why I Love You

 

Bakit Labis Kitang Mahal
Why I Love You a Lot

 

Bakit ako mahihiya?
Why would I be embarrassed?


Bakit ba ganyan? Bakit ka ganyan?
Why is it like that? Why are you like that?


Short form of this word in conversation: Ba't

Ba't ka nagreklamo?
Why'd you complain?