BAHAGYA

 
bahagya
slightly, a little, somewhat


Bahagya lamang ang lagnat.
The fever is merely slight.


Nasaktan ako nang bahagya.
I was slightly hurt.


Bawasan nang bahagya ang tubig.
Reduce the water slightly.


Bumaba nang bahagya and presyo.
The price declined slightly.
 
 Related Tagalog words: medyo, kaunti


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!