BAGYO

bagyo
storm, typhoon



May bagyo.

There's a storm. 


daluyong ng bagyo
storm surge



Bumabagyo.
It's "storming."


Bumabagyo sa labas.
There's a storm outside.


binagyo
to be hit by a storm


Binagyo kami.
We were hit by a storm.


ang Bagyong Yolanda
the Typhoon Haiyan




Old slang usage:

bagyo
talented, successful


Bagyo ang konsiyerto.
The concert was a success.