BAGSAK

 
bagsak
sudden fall or crash


Narinig ko ang bagsak ng puno.
I heard the loud crash of the tree.
 
 
Bumagsak ang eroplano sa gitna ng dagat.
The plane crashed in the middle of the ocean.


Milder Tagalog word: tumba (to fall down)

bagsak
decline


Bumagsak ang presyo ng bigas.
The price of rice has dropped.

 
Bumagsak ang temperatura. 
The temperature dropped. 
 
bagsak
to fail in school


Binagsak ako ng propesor.
The professor gave me a failing grade. 


Interactive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!