BAGSAK

bagsak
sudden fall or crash


Narinig ko ang bagsak ng puno.
I heard the loud crash of the tree.Milder Tagalog word: tumba (to fall down)bagsak
decline

Bumagsak ang presyo ng bigas.
The price of rice has dropped.

bagsak
to fail in school


Binagsak ako ng propesor.
The professor gave me a failing grade.