BAGAY

 
 
bagay
thing, object, matter, item, article


bagay-bagay
various thingsAnong bagay ito?
What thing is this?bagay
appropriate, fitting, goes well with another item


Bagay sa iyo ito.
This looks good on you.

Bagay ito sa palda mo.
This goes well with your skirt.

Aling pulseras ang bagay sa damit na ito?
Which bracelet goes well with this dress?


Bagay kayong dalawa.
You two look good together.

Bagay na bagay talaga sila Tom and Katie.
Tom and Katie seem to be a very good match.