BAGAL

bagal
slowness

mabagal
slow


Ang bagal ng mga sasakyan.
The vehicles are so slow!

Mabagal ang pagong.

The turtle is slow.

pabagalin
to make slow

Pabagalin mo ang tempo.
Slow down the tempo.

bagalan
to make slower

Puwede mo bang bagalan ang iyong pagsasalita?
Can you speak more slowly?


Tagalog synonyms: hinay, kupad, kakuparan, kuyad

Ang kasalungat ng salitang bagal ay bilis.
The antonym of the word slowness  is speed.