BAGA

This word has at least three meanings.

baga
lung

 

 

mga baga
lungs

 

 

sakit sa baga
lung disease

 

kanser sa baga
lung cancer

 

nauukol sa baga
pulmonary

 baga

ember

baga ng uling
coal ember

 


 

baga
(empathic marker)kung baga
it's as though...