BAGA

At least three different meanings.

baga
lung

 

 mga baga
lungs
 

sakit sa baga
lung disease

 

kanser sa baga
lung cancer

 

nauukol sa baga
pulmonary

 baga

ember

baga ng uling
coal ember

 


 

baga
(empathic marker)kung baga
it's as though...


Tagalog Workbook