ANG

The Tagalog word ang is often translated as 'the' but it does not always have an English translation.


ang bituin
the star


ang kabayo
the horse


ang mga dokumento
the documents
Ang laki!
So big!


Ang puti!
So white! 
ang gusto ko
what I want


ang sabi nila
what they say


ang nakita ni Pedro
what Peter saw