ANG

The Tagalog word ang is often translated as 'the' but it does not always have an English translation.

 


ang bituin

the star

 

ang kabayo
the horse

 

ang mga dokumento
the documents

 


 

Ang laki!
So big!

 

Ang puti!
So white! 

 


 

ang gusto ko
what I want

 

ang sabi nila
what they say

 

ang nakita ni Pedro
what Peter sawInteractive Course
Read the user reviews >> >>

SUBSCRIBE TO UPDATES!